Corona maatregelen

Corona maatregelen

Gelieve deze maatregelen zeer goed te lezen! Dit maakt het voor iedereen gemakkelijk en veilig!

Zoals u wellicht al weet, zal de scouts tijdens dit werkingsjaar net iets anders werken dan voorgaande jaren. Door covid-19 zijn wij genoodzaakt om strikte maatregelen te volgen die ons opgelegd worden door Scouts en Gidsen Vlaanderen en de gemeente Herent. Om een vlotte werking te garanderen voor iedereen, vragen wij u dit document aandachtig te lezen. Bij vragen kan u steeds terecht bij de leiding of groepsleiding. 1. Algemene regels - Ieder lid dient zijn eigen drinkbus mee te nemen. - Alle leden van de grote takken (vanaf 6e leerjaar) doen bij aankomst/vertrek een mondmasker aan. Voorzie een plaats waar ze dit veilig en hygiënisch kunnen opbergen tijdens de vergadering (rugzak, klein zakje, ...). Leden van de kleine takken moeten geen mondmasker dragen. - We zullen per tak plaats voorzien om je fiets te zetten. Zet bij aankomst je fiets dus in het juiste vak. 2. Circulatieplan lokalen Om iedereen op een veilige manier op en van het terrein te laten gaan, hebben we een circulatieplan uitgewerkt voor zowel het centrum als den doren.

Op het centrum is het de bedoeling dat iedereen het terrein opkomt via de Kouterstraat, en weer af gaat langs de achterkant van ons lokaal. Dit zal ook allemaal goed aangeduid staan met pijlen.

Op den doren is het de bedoeling dat je binnenkomt via het afdak van ons nieuwe gebouw. Je verlaat het terrein weer door het afgespannen lint te volgen naar de parking. Omdat het op den doren moeilijker is om een gescheiden in en uitgang te maken, vragen wij dat je niet langer dan nodig aanwezig blijft op de parking. Het is ook de bedoeling dat leden meteen het terrein opkomen en niet wachten tot de leiding roept om te komen openen.

Een volledig overzicht met bijhorende foto's vindt je hier

1.Start/einde van de vergaderingen

We zijn een grote scouts met meer dan 450 leden dus moeten we ten alle tijden de aankomst van de leden in goede banen kunnen leiden. Daarom zullen de grote takken (Jong-verkenners, Jong-gidsen, Jong-givers, Verkenners, Gidsen, Givers en JIN) dit jaar hun vergaderingen starten om 14u30 i.p.v. 14u. Hun eind uur blijft wel nog steeds 18u. De kleine takken ( kapoenen, welpen, kabouters en wouters) starten wel nog steeds elke zondag om 14u en eindigen om 17u. Dit geldt voor zowel het Centrum als Den doren. Wanneer de uren toch zouden veranderen, zal de takleiding dit tijdig laten weten.

2.Verloop van de vergadering

Ook het verloop van de vergaderingen zal er een beetje anders uitzien. De leiding zal zich bij het begin van de vergadering verspreiden over het terrein. Bij aankomst kunnen alle leden zo direct naar hun eigen leiding/bubbel gaan. Tijdens de vergaderingen zullen alle takken strikt in hun eigen groep spelen. De leiding zorgt ervoor dat er op verschillende locaties gespeeld zal worden.

Op het einde van de vergadering zullen alle takken zich terug verspreiden op het terrein. Ouders zullen langs de bubbels kunnen lopen en zo uit elke bubbel hun kind(eren) meenemen. Ook hier vragen we iedereen zijn medewerking om zo snel mogelijk het terrein te verlaten.

3.Corona meldpunt

In het geval er corona vastgesteld wordt bij uw zoon/dochter, vragen wij om dit zo snel mogelijk aan ons te melden (groepsleiding@scoutsherent.be). Zo kunnen we de nodige mensen op de hoogte stellen en de vergaderingen, indien nodig, tijdelijk annuleren. Dit zal steeds anoniem gebeuren met het nodige respect voor ieders privacy.