Inschrijvingen 2024-2025

Door het sterk groeiend ledenaantal hanteert Scouts Herent sinds 2014 een inschrijfsysteem. Met dit systeem willen we iedereen een eerlijke kans geven om lid te worden van onze scouts. Concreet houdt dit in dat alle leden (nieuwe en huidige leden) zich jaarlijks moeten (her)inschrijven. 
 
Het inschrijfsysteem in de praktijk
Op zondag 30 juni om 20u00 zal een link verschijnen op onze Facebookpagina en op deze pagina!
 

De deadline van het inschrijven is op 16 augustus, 23u59. 


Enkele belangrijke opmerkingen:

 • Het tijdstip van de inschrijving bepaalt de volgorde op de inschrijvingslijst.
 • We verwachten dat u per kind een keuze maakt voor één tak. Nieuwe leden moeten dus kiezen tussen Centrum (Kouterstraat) en Doren (Elststraat).
 • Samen met het tijdstip bepalen enkele categorieën de volgorde op de inschrijvingslijst. Kinderen die reeds lid zijn van onze scouts, krijgen uiteraard als eerste de mogelijkheid om lid te blijven (categorie 1). Daarna volgen de kinderen met een broer of zus die reeds lid zijn van onze scouts (categorie 2). Kinderen die het voorbije scoutsjaar op de wachtlijst hebben gestaan, behoren tot categorie 3. Volledig nieuwe kinderen vormen categorie 4.
 • We streven naar een evenwicht tussen jongens/meisjes en 1e/2e/3e -jaars. Hier zullen we dus ook rekening mee houden. 

 
BELANGRIJK
Geen paniek, leden die reeds lid zijn van onze scoutswerking kunnen zeker lid blijven. Voor hen is het dus niet nodig om vanaf het startuur onmiddellijk in te schrijven. Zij kunnen rustig na hun kamp beslissen. We vragen wel aan alle leden om zich opnieuw online in te schrijven. 
 
Wachtlijst
Als er jammer genoeg geen plaats zou zijn voor uw zoon/dochter, kan uw zoon/dochter op de wachtlijst terechtkomen. Per tak plaatsen we maximum 5 kinderen op een wachtlijst. De kans dat kinderen op plaats 6 en lager datzelfde jaar binnen geraken is zeer klein. We willen hen daarom niet binden aan een jeugdbeweging waar ze toch geen plaatsje zullen hebben. 
  
Waarom een inschrijfsysteem?
Een inschrijfsysteem is natuurlijk geen ideale oplossing, omdat we graag alle kinderen een plaats willen geven in onze scouts. Toch moet het werkbaar blijven en willen we een kwaliteitsvolle en veilige werking blijven garanderen. We vinden het zeer spijtig dat we enthousiaste kinderen en ouders moeten weigeren, maar de infrastructuur en het leidingsaantal laten niet toe om meer leden aan te nemen. 
Ook al is het ledenaantal niet bij alle takken een probleem, toch brengt het inschrijfsysteem voor alle takken verschillende voordelen:

 • Via dit systeem krijgen we onmiddellijk alle administratieve gegevens per lid door en kunnen eventuele aanpassingen (adreswijzigingen, extra emailadressen) worden veranderd. Dit maakt het vervolledigen van de ledenlijsten eenvoudiger.
 • Bij de leidingsverdeling in augustus/september hebben we een duidelijk beeld van het aantal leden per tak. Het aantal leiding per tak kan dan hierop afgestemd worden. 

Verdeling takken Scouts Herent 

Centrum (Kouterstraat)

 • Deugenieten: jongens en meisjes uit het 1ste leerjaar
 • Kapoenen Centrum: jongens en meisjes uit het 2de leerjaar
 • Kabouters: meisjes uit het 3de, 4de  en 5de leerjaar 
 • Welpen: jongens uit het 3de, 4de  en 5de leerjaar 
 • Jong-gidsen: meisjes uit het 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar 
 • Jong-verkenners: jongens uit het 6de leerjaar, 1ste en 2de  middelbaar 
 • Gidsen: meisjes uit het 3de, 4de  en 5de middelbaar 
 • Verkenners: jongens uit het 3de, 4de  en 5de middelbaar 

Doren (Elststraat)

 • Kapoenen Doren: jongens en meisjes uit het 1ste  en 2de leerjaar 
 • Wouters: jongens en meisjes uit het 3de, 4de  en 5de leerjaar 
 • Jong-givers: jongens en meisjes uit het 6de leerjaar, 1ste en 2de  middelbaar 
 • Givers: jongens en meisjes uit het 3de, 4de en 5de middelbaar
 • Jin: jongens en meisjes uit het 6de middelbaar